Hỗ trợ trực tuyến

Mobifone

0933 455 171

Vietnamobile

0924 373 171

Viettel

0987 502 335

Desktop phones

028 6266 0376

may thoi khi trundean th 300a

Máy thổi khí TRUNDEAN TH-300A

Giá: 414.000.000 VNĐ

may thoi khi trundean th 300

Máy thổi khí TRUNDEAN TH-300

Giá: 217.560.000 VNĐ

may thoi khi trundean th 250

Máy thổi khí TRUNDEAN TH-250

Giá: 174.000.000 VNĐ

may thoi khi trundean th 200

Máy thổi khí TRUNDEAN TH-200

Giá: 154.200.000 VNĐ

may thoi khi trundean th 150a

Máy thổi khí TRUNDEAN TH-150A

Giá: 90.600.000 VNĐ

may thoi khi trundean th 150

Máy thổi khí TRUNDEAN TH-150

Giá: 65.520.000 VNĐ

may thoi khi trundean th 125a

Máy thổi khí TRUNDEAN TH-125A

Giá: 56.040.000 VNĐ

may thoi khi trundean th 125

Máy thổi khí TRUNDEAN TH-125

Giá: 54.600.000 VNĐ

may thoi khi trundean th 100

Máy thổi khí TRUNDEAN TH-100

Giá: 33.000.000 VNĐ

may thoi khi trundean th 80

Máy thổi khí TRUNDEAN TH-80

Giá: 30.960.000 VNĐ

may thoi khi trundean th 65

Máy thổi khí TRUNDEAN TH-65

Giá: 20.040.000 VNĐ

may thoi khi trundean th 50

Máy thổi khí TRUNDEAN TH-50

Giá: 18.720.000 VNĐ

may thoi khi trundean th 40

Máy thổi khí TRUNDEAN TH-40

Giá: 15.960.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Mobifone

0933 455 171

Vietnamobile

0924 373 171

Viettel

0987 502 335

Desktop phones

028 6266 0376