Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Ngọc Yến

0908 706 679 - (028)6266 0378

Ms. Tú Duyên

0909 254 154 - (028) 6266 0951

Cập Nhật Bảng Giá Máy Bơm Điện Rời Trục Ebara [ 2pole, 4 pole ] Giá tốt

[www.bomchinhhang.com]: Bạn đang cần mua máy bơm nước? bạn đang không biết lựa chọn máy bơm nước ở đâu? Đại lý nào phân phối máy bơm nước giá tốt?

 

Đó là một trong những câu hỏi rất thường gặp nhất mà khách hàng luôn tìm kiếm cho mình trước khi mua hàng. Tất cả cả câu hỏi đó đều sẽ được Nhân Viên tư vấn của Thuận Hiệp Thành chúng tôi tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. 

Liên Hệ HOTLINE của Chúng Tôi để được Hỗ Trợ Tư Vấn

 

BẢNG GIÁ BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC EBARA 2 POLE
(Áp dụng từ 1/03/2018  - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
               
STT MODEL ĐK HÚT XẢ CÔNG SUẤT
KW-2 POLES
ĐƠN GIÁ RÁP MOTOR ATT ĐƠN GIÁ RÁP MOTOR ELEKTRIM ĐƠN GIÁ RÁP MOTOR TECO ĐƠN GIÁ RÁP MOTOR WEG
BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC :  ĐẦU BƠM FSA EBARA  + ĐỘNG CƠ  2POLE/50HZ              
1 50x40 FSHA DN50-DN40 1.5         17,830,000         18,130,000         19,060,000         18,750,000
2 DN50-DN40 2.2         18,470,000         18,700,000         20,030,000         19,150,000
3 DN50-DN40 3.7         20,030,000         20,560,000    
4 DN50-DN40 4             21,390,000         21,060,000
5 DN50-DN40 5.5         22,120,000         22,770,000         21,390,000         22,860,000
6 65x50 FSHA DN65-DN50 3.7         20,370,000         20,900,000    
7 DN65-DN50 4             21,730,000         21,400,000
8 DN65-DN50 5.5         22,470,000         23,110,000         21,730,000         23,210,000
9 DN65-DN50 7.5         22,600,000         23,410,000         24,720,000         24,160,000
10 65x50 FSJA DN65-DN50 11         29,630,000         30,990,000         33,250,000         32,650,000
11 DN65-DN50 15         30,610,000         32,130,000         35,430,000         33,700,000
12 80x65 FSGA DN80-DN65 5.5         22,380,000         23,020,000         21,640,000         23,120,000
13 DN80-DN65 7.5         22,510,000         23,310,000         24,630,000         24,070,000
14 80x65 FSHA DN80-DN65 11         28,070,000         29,420,000         31,690,000         31,080,000
15 DN80-DN65 15         29,040,000         30,560,000         33,860,000         32,130,000
16 80x65 FSJA DN80-DN65 18.5         37,090,000         37,430,000         43,560,000         39,900,000
17 DN80-DN65 22         38,490,000         40,570,000         50,210,000         43,860,000
18 100x65 FSKA DN100-DN65 55         78,500,000         83,780,000       101,730,000       101,450,000
19 DN100-DN65 75         89,580,000         96,140,000       120,290,000       126,720,000
20 100x80 FSGA DN100-DN80 7.5         23,910,000         24,720,000         26,030,000         25,470,000
21 DN100-DN80 11         28,180,000         29,530,000         31,800,000         31,190,000
22 DN100-DN80 15         29,150,000         30,670,000         33,970,000         32,240,000
23 100x80 FSHA DN100-DN80 22         37,640,000         39,720,000         49,360,000         43,010,000
24 100x80 FSJA DN100-DN80 30         47,660,000         49,890,000         60,870,000         55,010,000
25 DN100-DN80 37         52,610,000         52,890,000         68,370,000         57,620,000
26 DN100-DN80 45         60,100,000         64,400,000         81,650,000         78,370,000
27 100x80 FSGCA DN100-DN80 18.5         39,500,000         39,840,000         45,970,000         42,310,000
28 DN100-DN80 22         40,900,000         42,980,000         52,620,000         46,270,000
29 DN100-DN80 30         42,020,000         50,700,000         61,680,000         55,820,000
30 100x80 FSHCA DN100-DN80 37         49,420,000         54,660,000         70,130,000         59,380,000
31 DN100-DN80 45         55,780,000         66,170,000         83,420,000         80,140,000
32 DN100-DN80 55         61,870,000         74,760,000         92,710,000         92,430,000
33 125x100 FSJCA DN125-DN100 55         77,580,000         82,860,000       100,810,000       100,530,000
34 DN125-DN100 75         88,660,000         95,220,000       119,370,000       125,800,000
35 150x100 FSKA DN150-DN100 90       117,730,000       125,430,000       155,310,000       151,640,000
36 DN150-DN100 110       165,690,000       173,050,000       210,220,000       162,920,000
37 DN150-DN100 132       189,130,000       185,940,000  LIÊN HỆ   LIÊN HỆ 
BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC :  ĐẦU BƠM GS EBARA  + ĐỘNG CƠ  2 POLE/50HZ              
38 GS 40-200 DN50-DN40 11         38,270,000         39,620,000         41,890,000         41,280,000
39 DN50-DN40 15         39,240,000         40,770,000         44,060,000         42,340,000
40 DN50-DN40 18.5         42,290,000         42,630,000         48,760,000         45,090,000
41 GS 40-250 DN50-DN40 11         38,270,000         39,620,000         41,890,000         41,280,000
42 DN50-DN40 15         39,240,000         40,770,000         44,060,000         42,340,000
43 DN50-DN40 18.5         42,290,000         42,630,000         48,760,000         45,090,000
44 DN50-DN40 22         43,690,000         45,770,000         55,400,000         49,060,000
45 DN50-DN40 30         44,810,000         53,480,000         64,470,000         58,600,000
46 GS 40-315 DN50-DN40 15         51,180,000         52,710,000         56,010,000         54,280,000
47 DN50-DN40 18.5         54,230,000         54,570,000         60,700,000         57,040,000
48 DN50-DN40 22         55,630,000         57,710,000         67,350,000         61,000,000
49 DN50-DN40 30         56,750,000         65,430,000         76,410,000         70,540,000
50 DN50-DN40 37         63,190,000         68,430,000         83,900,000         73,150,000
51 GS 50-200 DN65-DN50 11         36,770,000         38,120,000         40,390,000         39,790,000
52 DN65-DN50 15         37,740,000         39,270,000         42,570,000         40,840,000
53 DN65-DN50 18.5         40,790,000         41,130,000         47,260,000         43,600,000
54 DN65-DN50 22         42,190,000         44,270,000         53,910,000         47,560,000
55 DN65-DN50 30         43,310,000         51,990,000         62,970,000         57,100,000
56 GS 50-250 DN65-DN50 15         40,120,000         41,650,000         44,950,000         43,220,000
57 DN65-DN50 18.5         43,170,000         43,510,000         49,640,000         45,980,000
58 DN65-DN50 22         44,570,000         46,650,000         56,290,000         49,940,000
59 DN65-DN50 30         45,690,000         54,370,000         65,350,000         59,480,000
60 DN65-DN50 45         58,490,000         68,880,000         86,130,000         82,850,000
61 GS 50-315 DN65-DN50 22         57,380,000         59,460,000         69,100,000         62,750,000
62 DN65-DN50 30         58,500,000         67,180,000         78,160,000         72,290,000
63 DN65-DN50 37         64,940,000         70,180,000         85,650,000         74,900,000
64 DN65-DN50 45         71,300,000         81,690,000         98,940,000         95,660,000
65 DN65-DN50 55         77,390,000         90,280,000       108,230,000       107,950,000
66 DN65-DN50 75         96,090,000       102,640,000       126,790,000       133,220,000
67 GS 65-200 DN80-DN65 11         38,060,000         39,410,000         41,680,000         41,070,000
68 DN80-DN65 15         39,030,000         40,560,000         43,850,000         42,130,000
69 DN80-DN65 18.5         42,080,000         42,420,000         48,550,000         44,880,000
70 DN80-DN65 22         43,480,000         45,560,000         55,190,000         48,850,000
71 DN80-DN65 30         44,600,000         53,270,000         64,260,000         58,390,000
72 GS 65-250 DN80-DN65 18.5         49,400,000         49,740,000         55,870,000         52,210,000
73 DN80-DN65 22         50,800,000         52,880,000         62,520,000         56,170,000
74 DN80-DN65 30         51,920,000         60,600,000         71,580,000         65,710,000
75 DN80-DN65 45         64,720,000         75,110,000         92,360,000         89,080,000
76 GS 65-315 DN80-DN65 30         59,480,000         68,160,000         79,140,000         73,270,000
77 DN80-DN65 37         65,920,000         71,160,000         86,630,000         75,880,000
78 DN80-DN65 45         72,280,000         82,670,000         99,920,000         96,640,000
79 DN80-DN65 55         78,370,000         91,260,000       109,210,000       108,930,000
80 DN80-DN65 75         97,070,000       103,620,000       127,770,000       134,200,000
81 DN80-DN65 90       105,710,000       113,410,000       143,300,000       139,620,000
82 DN80-DN65 110       153,670,000       161,030,000       198,200,000       150,900,000
83 GS 80-200 DN100-DN80 15         47,000,000         48,520,000         51,820,000         50,090,000
84 DN100-DN80 18.5         50,040,000         50,380,000         56,520,000         52,850,000
85 DN100-DN80 22         51,440,000         53,520,000         63,160,000         56,810,000
86 DN100-DN80 30         52,560,000         61,240,000         72,230,000         66,360,000
87 DN100-DN80 45         65,360,000         75,750,000         93,000,000         89,730,000
88 DN100-DN80 55         71,450,000         84,350,000       102,300,000       102,010,000
89 GS 80-250 DN100-DN80 22         55,940,000         58,020,000         67,650,000         61,310,000
90 DN100-DN80 30         63,500,000         65,730,000         76,720,000         70,850,000
91 DN100-DN80 37         68,460,000         68,740,000         84,210,000         73,460,000
92 DN100-DN80 45         75,950,000         80,250,000         97,500,000         94,220,000
93 DN100-DN80 55         75,950,000         88,840,000       106,790,000       106,510,000
94 DN100-DN80 75         94,640,000       101,200,000       125,350,000       131,780,000
95 DN100-DN80 90       103,290,000       110,990,000       140,870,000       137,200,000
96 GS 80-315 DN100-DN80 75       102,130,000       108,690,000       132,840,000       139,270,000
97 DN100-DN80 110       158,740,000       166,100,000       203,270,000       155,970,000
98 DN100-DN80 132       182,180,000       178,990,000  LIÊN HỆ   LIÊN HỆ 
99 DN100-DN80 160       191,160,000       189,930,000  LIÊN HỆ   LIÊN HỆ 
BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC :  ĐẦU BƠM CNA  EBARA  + ĐỘNG CƠ  2 POLE/50HZ              
100 100X80 CSGA DN100-DN80 15         71,590,000         73,110,000         76,410,000         74,680,000
101 DN100-DN80 18.5         74,630,000         74,970,000         81,100,000         77,440,000
102 DN100-DN80 22         76,030,000         78,110,000         87,750,000         81,400,000
103 DN100-DN80 30         83,600,000         85,830,000         96,810,000         90,950,000
104 100X80 CSHA DN100-DN80 30         87,100,000         89,340,000       100,320,000         94,460,000
105 DN100-DN80 37         92,060,000         92,340,000       107,820,000         97,060,000
106 DN100-DN80 45         99,550,000       103,850,000       121,100,000       117,820,000
107 125X80 CNJA DN125-DN80 75       132,730,000       139,280,000       163,430,000       169,860,000
108 DN125-DN80 90       141,370,000       149,070,000       178,960,000       175,280,000
109 DN125-DN80 110       189,330,000       196,690,000       233,860,000       186,560,000
110 125X100 CNGA DN125-DN100 30         96,560,000         98,790,000       109,780,000       103,910,000
111 DN125-DN100 37       101,520,000       101,800,000       117,270,000       106,520,000
112 DN125-DN100 45       109,010,000       113,310,000       130,560,000       127,280,000
113 DN125-DN100 55       109,010,000       121,900,000       139,850,000       139,570,000
114 125X100 CNHA DN125-DN100 45       111,310,000       115,610,000       132,860,000       129,580,000
115 DN125-DN100 55       111,310,000       124,200,000       142,150,000       141,870,000
116 DN125-DN100 75       130,000,000       136,560,000       160,710,000       167,140,000
117 DN125-DN100 90       138,650,000       146,350,000       176,230,000       172,560,000
118 150X125 CNGA DN150-DN125 90       162,110,000       169,810,000       199,690,000       196,020,000
119 DN150-DN125 110       210,070,000       217,430,000       254,600,000       207,300,000
120 DN150-DN125 132       233,510,000       230,320,000  LIÊN HỆ   LIÊN HỆ 
121 DN150-DN125 150  LIÊN HỆ   LIÊN HỆ   LIÊN HỆ   LIÊN HỆ 
122 150X150 CNFA DN150-DN150 55       121,990,000       134,880,000       152,830,000       152,550,000
123 DN150-DN150 75       140,690,000       147,240,000       171,390,000       177,830,000
124 DN150-DN150 90       149,340,000       157,030,000       186,920,000       183,240,000
125 DN150-DN150 110       197,290,000       204,650,000       241,820,000       194,520,000

 

Bảng Báo Giá Máy Bơm Rời Trục Ebara

Đó là bảng báo giá máy bơm rời trục Ebara, vậy giá bán của các loại máy bơm rời trục Pentax, Mitsuky, Shakti, Grundfos,... thì sao? hoặc mọi người đang có câu hỏi khác thì có thể Click vào mục TIN TỨC hoặc xem thêm một số bài viết bên dưới. 

 

Xem thêm:    Đại lý máy bơm pccc     

Cảm ơn Quý Khách hàng đã ghé www.bomchinhhang.com và đã xem bài viết, Quý khách có thể liên hệ đến Hotline hoặc để lại thông tin. Công ty Thuận Hiệp Thành sẽ hỗ trợ tư vấn nhiệt tình những thắc mắc của Quý Khách hàng

 

 Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Ngọc Yến

0908 706 679 - (028)6266 0378

Ms. Tú Duyên

0909 254 154 - (028) 6266 0951