Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Ngọc Yến

0908 706 679 - (028)6266 0378

Ms. Tú Duyên

0909 254 154 - (028) 6266 0951

sp 1500

Máy bơm cao áp Maro SP-1500 2HP

Giá: 2.600.000 VNĐ

sp 1100

Máy bơm cao áp Maro SP-1100 1HP

Giá: 2.050.000 VNĐ

ld 750

Máy bơm cao áp Maro SP-750 1HP

Giá: 1.820.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Ngọc Yến

0908 706 679 - (028)6266 0378

Ms. Tú Duyên

0909 254 154 - (028) 6266 0951