Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Ngọc Yến

0908 706 679 - (028)6266 0378

Ms. Tú Duyên

0909 254 154 - (028) 6266 0951

may bom nuoc bien ho boi app spa 30

Máy bơm hồ bơi APP SPA-30 3HP

Giá: 6.770.000 VNĐ

may bom nuoc bien ho boi app spa 20

Máy bơm hồ bơi APP SPA-20 2HP

Giá: 5.550.000 VNĐ

may bom nuoc bien ho boi app spa 10

Máy bơm hồ bơi APP SPA-10 1HP

Giá: 3.460.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Ngọc Yến

0908 706 679 - (028)6266 0378

Ms. Tú Duyên

0909 254 154 - (028) 6266 0951